Villkor

Eget ansvar

Det är mitt ansvar att informera Guided Heroes om eventuella ändringar av hälsa eller personliga förhållanden som kan påverka förmågan att träna på ett säkert sätt.
Jag förstår att jag behöver vara vid god hälsa för att delta i ansträngande träningsövningar.
Jag förstår att all träningsrådgivning sker på egen risk och att Guided Heroes inte tar ansvar för skador till följd därav.
Guided Heroes kommer att fullgöra sin skyldighet att tillhandahålla träningsprogram och feedback i enlighet med nivå på valt paket.
Coaching och rådgivning är en dubbelriktad process och mitt engagemang och ansvar behövs för att tillhandahålla Guided Heroes med feedback.
All information är personlig och kommer att behandlas konfidentiellt.

Ibland vill Guided Heroes publicera prestationer på hemsida och i sociala medier, låt Guided Heroes veta om du inte vill att detta görs med dina prestationer.

Integritetspolicy

Vi behandlar dina uppgifter med försiktighet och tar ansvaret att skydda den på största allvar. All data sparas i plattformen Today’s Plan som har en uppdaterad integritetspolicy i enlighet med GDPR.

Integritetspolicyn ger dig insyn i hur och varför vi samlar och använderdina data. I synnerhet förklarar den;
– Vad, hur och varför din personliga information samlas in
– Mottagare av dina personuppgifter
– Överföringar av dina personuppgifter
– Hur och varför använder vi cookies
– Policy kring minderårigas uppgifter
– Tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter
– Sparande av personuppgifter och borttagning av kontot
– Dina rättigheter
– Hur vi skyddar din information

Plattformen behåller och behandlar bara data som du väljer att skicka till oss. Plattformen erbjuder dig också verktyg att online komma åt, hantera, redigera och ta bort dina uppgifter.

Läs mer: Today’s Plans integritetspolicy.

För att kunna behandla beställning behövs namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsinformation. Guided Heroes använder denna information för att behandla din beställning och för att kunna kontakta dig.

Betalningsflöde & leveranspolicy

Betalning för abonnemang betalas varje månad, kvartal, halvår eller år via automatisk betalning via ditt kredit- eller betalkort.
När du registrerar dig kan det ta c:a en vecka tills tjänsten är i gång.

Månadsabonnemangen förnyas automatiskt.

Återbetalning och avbokningsregler

Guided Heroes förbehåller sig rätten att neka eller att avbryta ett abonnemang.
Om Guided Heroes använder sig av rätten att inte förnya ett abonnemang, kommer registrerande part att erbjudas eventuell återbetalning.
Guided Heroes förbehåller sig rätten att ta betalt för en skälig andel av kundens mottagna tjänster.
Vid avbokning efter den angivna tidsfristen är kunden inte berättigad till återbetalning, även om ömsesidig överenskommelse kan träffas.
Avbokningar görs på guidedheroes.se/min-sida.
Alla förmåner och tjänster kommer att avslutas och alla eventuella produkter som tas emot av en kund måste returneras till Guided Heroes.
Alla ansökningar om återbetalning skall göras av kunden eller kreditkortsägaren.
Ansökningar om återbetalning skall innehålla kundens namn och personnummer.
Återbetalningar kommer att krediteras tillbaka till det ursprungliga kreditkortet som använts för betalning.
Ingår startplats i ditt abonnemang utgår ingen ersättning vid inställt evenemang.

Dessa ovanstående riktlinjer gäller alla Guided Heroes kunder om inget annat anges.

Kundservice och kontakt

Vi välkomnar alla frågor och synpunkter.
För teknisk kontakt och kundserviceärenden: info@guidedheroes.se