Analytics

119 kr den 27:e varje månad
Med ett Analytics-abonnemang bestämmer du själv hur mycket eller lite av din träning som du vill logga. Vissa vill logga alla träningstillfällen, kroppsvikt och kontinuerligt uppskattning hur den fysiska formen känns, medan andra nöjer sig med att få sitt träningsschema att följa här av sin personliga coach.

Subjektiv bedömning
Även om det idag finns effektmätare och pulsklockor, så är det vetenskapligt bevisat att subjektiv bedömning av form och intensitet, är viktiga parametrar för både utövaren själv och för coachen. Därför har det varit viktigt för oss att utveckla den delen av Analytics, som många andra plattformar saknar.

Läs mer om Analytics här.

I abonnemanget ingår också medlemskap i The Hero Community på Facebook där coacher och adepter möts för att tipsa och motivera varandra.

Träningsprogram för Vätternrundan 2021
Vill du ha något av Vätternrundan och Guided Heroes träningsprogram inlagt i Analytics? Ange Sub15, Sub 12 eller Sub10 i ordernotering.