Villkor och integritetspolicy

Eget ansvar

Det är kundens ansvar att informera Guided Heroes om eventuella ändringar av hälsa eller personliga förhållanden som kan påverka förmågan att träna på ett säkert sätt

Kunden förstår att hen behöver vara vid god hälsa för att delta i ansträngande träningsövningar.

Kunden förstår att all träningsrådgivning sker på egen risk och att Guided Heroes inte tar ansvar för skador till följd därav

Guided Heroes kommer att fullgöra sin skyldighet att tillhandahålla träningsprogram och feedback i enlighet med nivå på valt paket.

Coachning och rådgivning är en dubbelriktad process och kundens engagemang och ansvar behövs för att tillhandahålla Guided Heroes med feedback.

All information är personlig och kommer att behandlas konfidentiellt.

Ibland vill Guided Heroes publicera prestationer på hemsida och i sociala medier, låt Guided Heroes veta om du inte vill att detta görs med dina prestationer.

 

Integritet

Vi behandlar dina uppgifter med försiktighet och tar ansvaret att skydda den på största allvar. All data sparas i plattformen Today’s Plan som har en uppdaterad integritetspolicy i enlighet med GDPR.

Integritetspolicyn ger dig insyn i hur och varför vi samlar och använder dina data. I synnerhet förklarar den;

  • Vad, hur och varför din personliga information samlas in
  • Mottagare av dina personuppgifter
  • Överföringar av dina personuppgifter
  • Hur och varför använder vi cookies
  • Policy kring minderårigas uppgifter
  • Tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter
  • Sparande av personuppgifter och borttagning av kontot
  • Dina rättigheter
  • Hur vi skyddar din information

Plattformen behåller och behandlar bara data som du väljer att skicka till oss. Plattformen erbjuder dig också verktyg att redigera och ta bort dina uppgifter online.

Läs mer: Today’s Plans integritetspolicy

 

Betalningsflöde och leverans

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

Återbetalning och avbokningsregler

Guided Heroes förbehåller sig rätten att neka eller att avbryta ett abonnemang.

Om Guided Heroes använder sig av rätten att inte förnya ett abonnemang, kommer registrerande part att erbjudas eventuell återbetalning.

Guided Heroes förbehåller sig rätten att ta betalt för en skälig andel av kundens mottagna tjänster.

Vid avbokning efter den angivna tidsfristen är kunden inte berättigad till återbetalning, även om ömsesidig överenskommelse kan träffas.

Avbokningar görs i My Guided Heroes.

Alla förmåner och tjänster kommer att avslutas och alla eventuella produkter som tas emot av en kund måste returneras till Guided Heroes.

Alla ansökningar om återbetalning skall göras av kunden eller kreditkortsägaren.

Ansökningar om återbetalning skall innehålla kundens namn och personnummer.

Återbetalningar kommer att krediteras tillbaka till det ursprungliga kreditkortet som använts för betalning.

Dessa ovanstående riktlinjer gäller alla Guided Heroes kunder om inget annat anges.

 

Kundservice och kontakt

Vi välkomnar alla frågor och synpunkter.

För teknisk kontakt och kundserviceärenden hänvisar vi till vår e-postadress info@guidedheroes.se.